Republika Slovenija je, predvsem zaradi svoje geografske lege v osrednji Evropi, ena najprivlačnejših destinacij za podjetništvo. Ker skoraj polovica zaposlenih v podjetništvu deluje v mikro in majhnih podjetjih, je osrednji namen medkulturnega stičišča (hub) nuditi informacije, ki bodo tovrstnim podjetjem olajšale delovanje in razvoj. V segmentu »Nacionalne informacije« lahko multikulturna podjetja in podjetniki ter ostali zainteresirani deležniki najdejo relevantne informacije in povezave o financah in davkih, nacionalnem trgu ter zakonodajnem okviru.

Vse o financah in davkih

Nacionalni trgi

Zakonodajni okvir

Meni