Hrvatska je mala država unutar velikog zajedničkog tržišta EU-a. Kao takva uživa sve prednosti i nedostatke takvog tržišta poput lakšeg plasmana ali i povećane konkurencije. Hrvatska kao turistička zemlja ima izrazitu sezonalnost u sektoru ugostiteljstva, smještaja i potrošnji prehrambenih proizvoda. Blizina i dostupnost jakih tržišta veliki je potencijal svim proizvodnim granama orijentiranim na izvoz. Veća urbana središta i turističke destinacije omogućavaju razvoj inovacija i poduzetništva.

Financije i porezi u Hrvatskoj

Tržište u Hrvatskoj

Pravni okvir poslovanja u Hrvatskoj

Izbornik