Ministarstvo financija RH  je odgovorno za pripremu i provođenje vladine fiskalne politike. Hrvatski porezni sustav usklađen je s europskim načelima u kojem je izjednačen položaj svih poreznih obveznika. Hrvatski porezni sustav: porez na dodanu vrijednost, trošarine, posebni porezi, porezi i naknade na dobitke od igara na sreću i nagradnih igara, porez na dohodak, porez na dobit, porez na promet nekretnina te lokalni porezi. Propisi vezani za oporezivanje: Porezna i Carinska uprava.

Izbornik