1. Opće informacije
  2. Pravni okvir poslovanja u Hrvatskoj

Pravni okvir poslovanja u Hrvatskoj

U Hrvatskoj se može poslovati u nizu poslovnih oblika. Neki od njih su direktno vezani na vlasnika (npr: obrt), dok su drugi samostalni pravi subjekti (npr: d.o.o.). O najboljem pravnom obliku za vas najbolje se posavjetovati sa stručnjacima. Kod osnivanja poslovnog subjekta preporučuje se kontaktirati Javnobilježnički ured koji će vas voditi kroz proces i pomoći vam prikupiti svu potrebnu dokumentaciju. Pitanja vezana na zapošljavanja/samozapošljavanja najbolje je uputiti direktno na HZZ.

Izbornik