1. E-učenje
  2. Masovni odprti spletni tečaji

Masovni odprti spletni tečaji

V tem razdelku boste našli zbirko spletnih tečajev (MOOC – Massive Open Online Courses), ki vam lahko pomagajo izboljšati vaše marketinške in finančne kompetence. Prav tako boste imeli priložnost izboljšati svoje poslovne in mrežne strategije ter poglobiti svoje znanje na področju kadrov.

Vsi predlagani spletni tečaji (MOOC-ji) so brezplačni: enostavno se lahko udeležite vseh ponujenih lekcij. Nekateri tečaji lahko zahtevajo prispevek za pridobitev potrdila o opravljenem tečaju.

Spletni tečaj ponuja uvod v ključne teorije inovacij, modelov in pristopov, povezanih z neprestano konkurenčno prednostjo preko produktov, procesov, uporabe tehnologij in tržnih praks. Ponuja ključne teorije marketinga, modele in prakse digitalnega marketinga in prepoznavnosti.

Angleščina
BASIC

Cilj tečaja je udeležencem pomagati pri navigaciji po svetu alternativnih financ in Fintech-a. Tečaj predstavlja ključne modele in pristope, povezane z zbiranjem financ iz virov, ki so alternativni bančnemu posojanju (množično financiranje, trgovanje z računi, tvegani kapital, poslovni angeli, fintech platforme).

Angleščina
BASIC

Tečaj želi mladim predstaviti nov poslovni razvoj. Namenjen je ljudem po celem svetu, zlasti študentom in mladim diplomantom, ki želijo spoznati nov poslovni razvoj in preveriti, ali je to nekaj zanje.

Angleščina
BASIC

Tečaj je namenjen vsem, ki jih zanima zmanjšanje živilskih odpadkov in večja varnost preskrbe s hrano za ljudi v stiski. Proizvajalci, transformatorji hrane, distributerji, podjetja HoReCa in neprofitne organizacije ter potrošniki in državljani lahko dobijo nova spoznanja o hierarhiji živilskih odpadkov, darovanju hrane, zdravih in odgovornih vzorcih uživanja hrane, bančništvu s hrano.

Angleščina
BASIC

Ta MOOC (Massive Open Online Course) se bo začel z razpravljanjem o elementih individualne ravni strategije procesa odločanja, nato pa se bo osredotočil na poslovno raven. Predstavil bo ključne teorije, koncepte, modele in pristope, povezane s strategijo, na poslovni, poslovni in funkcionalni/operativni ravni.

Angleščina
ADVANCED

Ta MOOC bo predstavil osnovna računovodska načela in računovodsko terminologijo; zagotovil bo tudi osnovo upravljavskega računovodstva ter prinesel primere in študije primerov, ki bodo študentom pomagali bolje razumeti praktično uporabo osnovnih računovodskih načel in tehnik.

Angleščina
ADVANCED

Ta tečaj predstavlja ključne teorije, koncepte, modele in pristope, povezane z organizacijskim oblikovanjem, upravljanjem poslovnih procesov in vodenjem procesov odločanja. MOOC ima močno praktično usmeritev: uporabljena bo ponazoritev tipičnih organizacijskih problemov na resničnih korporativnih primerih.

Angleščina
ADVANCED

Ta MOOC bo obravnaval opis in klasifikacijo proizvodnih in logističnih sistemov, metodologije in kazalnike za merjenje njihovih notranjih in zunanjih zmogljivosti ter tehnike za izvajanje najpomembnejših procesov načrtovanja.

Angleščina
ADVANCED

Ta MOOC bo predstavil, kako so digitalna orodja vplivala na modno vrednostno verigo. Predlagal bo analizo glavnih sprememb, ki so jih doživeli različni akterji v modni industriji zaradi vrste ključnih tehnologij, pa tudi strategije in najboljše prakse za prilagoditev novemu kontekstu.

Angleščina
ADVANCED

Ta MOOC bo predstavil najpomembnejše koncepte, povezane z dobavno verigo v modni industriji, ter ponazoril strategije in tehnike za učinkovito upravljanje dobavne verige.

Angleščina
ADVANCED

Ta tečaj bo predstavil najpomembnejše koncepte blagovne znamke v modnem sektorju s praktično uporabo strategij blagovne znamke na trgu.

Angleščina
ADVANCED

Ta MOOC preučuje, kako se kulturni in simbolni proces prevaja v razpršena in večdimenzionalna razmerja, ki so osnova digitalnih omrežij. V posebnem primeru modne in ustvarjalne industrije izdelki in storitve dobijo svoj simbolni pomen v maloprodajnem prostoru, ki ga lahko z večkanalno izkušnjo preživimo na spletu in brez povezave.

Angleščina
ADVANCED

Namen tega MOOC je razumeti vpliv nove tehnologije na modni sektor, ki v zadnjih letih vključuje nove prakse v proces razvoja projektov, v proizvodnjo in v končni izdelek. Zlasti se proučujeta dva vidika: prilagajanje in miniaturizacija.

Angleščina
ADVANCED

MOOC se bo dotaknil teme metod, ki temeljijo na podatkih, ki spreminjajo ustvarjalne industrije, vizualizacij podatkov, namenjenih pridobivanju rezultatov in vpogledov ter osnov interaktivnih pripovedi za oblikovanje in razvoj doslednih scenarijev za modne znamke.

Angleščina
ADVANCED

Tečaj obravnava glavno dinamiko, povezano z osebnimi in profesionalnimi trenutki sprememb. Če poznamo dinamiko, se bomo lažje zavedali čustev, ki jih prinese vsaka sprememba. Cilj tečaja je pojasniti, kako se učinkoviteje soočiti z odporom, in razviti posebne veščine za obvladovanje procesa sprememb s povečanim zavedanjem in samozavestjo.

Angleščina
BASIC

V vsakem družbenem kontekstu so konflikti, ne samo neizogibni, temveč tudi ključnega pomena za razumevanje potenciala raznolikosti in za človekovo rast. Tečaj je namenjen vsem, ki jih zanima konstruktivno reševanje konfliktov.

Angleščina
BASIC

Timsko delo je na sodobnih delovnih mestih visoko cenjena veščina. Delo v skupini ni enostavno, vendar se ga je mogoče nenehno učiti in izboljševati. Tečaj temelji na modelu razvoja skupine /ekipe, ki ga je razvil Bruce Tuckman. Model prikazuje različne težave in izzive, s katerimi se morajo skupine / ekipe soočiti v različnih fazah svojega razvoja, da bi postale ekipe z visoko uspešnostjo.

Angleščina
BASIC
Meni