V Republiki Sloveniji obstajajo številne finančne spodbude za podjetništvo (zagonske spodbude, krediti, posojila itd.). Finančne oblike pomoči so podjetju na voljo v okviru različnih finančnih ukrepov ministrstev, javnih skladov, javnih agencij in drugih institucij v oblikah povratne in nepovratne pomoči.
O raznolikih virih financiranja, ki je najbolj primerno za vaše multikulturno podjetje, lahko več informacij najdete na spodnjih povezavah: Slovenski podjetniški sklad (podjetniskisklad.si), Javna agencija | SPIRIT Slovenija (spiritslovenia.si), SPOT (gov.si).

Davki v Sloveniji pa so odvisni od dejavnosti in organizacijske oblike podjetja. DDV ali davek na dodano vrednost DDV se obračunava in plačuje po stopnji 22, 9,5 ali 5 %. Več informacij o tem je dostopnih na spletni strani SPOT https://spot.gov.si/sl/teme/splosno-o-davkih/.

Meni