A magyar hatályos jogszabályok alapján egyéni és társas vállalkozások alapíthatók, a társas vállalkozások gazdasági társaságként, szövetkezetként, illetve egyéb formákban működhetnek.

Gazdasági  társaságot üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására külföldi és belföldi természetes személyek, jogi személyek, és jogi személyiség nélküli társaságok alapíthatnak.

Menü