Ljudska pažnja

Opis

Ljudska pažnja kao najvrjedniji resurs

Admin user | ACT Group

10/09/2021

Uspostavljanje odnosa temelji se na tome da nas druga strana primijeti, a zatim cijeni. Tek tada može primiti našu poruku i namjeru. Što je potrebno da vas netko primijeti? – Pažnja druge strane.

Razmislite  o tome što vam trenutno smeta. Koliko poruka dnevno dobijete? Koliko oglasa vidite? Koliko ste uvijek u žurbi? Koliko je zadataka na vašem popisu obaveza? Koliko ljudi treba nešto od vas itd. U doba interneta i tehnologije naša je pažnja više nego ikad podložnija brojnim podražajima i distraktorima. Kao rezultat toga, naša je pažnja rastresena. Iznimno je vrijedno privući nečiju pažnju.

Imamo ponudu, a potrebni su nam kupci koji smatraju da je ta ponuda vrijedna i spremni su je platiti. Prepreka je što ljudi jako cijene svoj novac. Ljudima je u prosjeku novac vrijedniji od stvari ili vašeg rada. Na najučinkovitiji način moramo navesti kupca da shvati koji problem naša ponuda rješava za njega/nju.

Moramo paziti da na tržište ne plasiramo ‘stvar’ ili ‘utrošeno vrijeme’, već da ponudimo proizvod i/ili uslugu koja rješava nečiji problem. Vrijednost je u oku promatrača, odnosno potrebna je percepcija da je naš proizvod/usluga nešto što je vrijedno. Potrebna je percepcija da sati vašeg rada donose nešto što rješava problem/potrebu.

Pozicioniranjem upravljamo na način da sužavamo ili da se fokusiramo. Ne možemo svima biti sve. Ne možemo ni svojoj ciljnoj skupini biti sve. Treba se fokusirati na jednu točku. Od svih rješenja koja naš proizvod/usluga donosi korisniku i/ili kupcu, ne trebamo ih sve isticati u svakoj prilici. Kad razmišljamo o “poslu” kojeg naš proizvod/usluga mora obaviti za kupca/korisnika, zapravo razmišljamo o potencijalu koji korisniku može pomoći da ispuni svoju potrebu, riješi svoj problem.

Odaberite i usredotočite se na jednu (maksimalno 3) pogodnosti za korisnika. Jednom potencijalu kojem možete pomoći da se ostvari! Ono što čini razliku između vas i vaše konkurencije je upravo to što se odabrali, taj potencijal čijem ispunjenju vaš proizvod/usluga doprinosi. To je upravo i vaša pozicija za koju bi se trebali zauzeti.

Sources

Navrijedniji resurs koji postoji je ljudska pažnja. (2020, December 8). Podrška poduzetnicima. https://www.podrska-poduzetnicima.hr/clanak/navrijedniji-resurs-koji-postoji-je-ljudska-paznja

Izbornik